Stämmer det att det ger mest att träna på morgonen? Ska man i så fall träna före eller efter frukost?

Evolutionärt är kroppen byggd för aktivitet på morgonen (jakt) och vila på eftermiddagen. Det beror på att vårt stresshormon kortisol stiger i kroppen under natten och når sin topp runt lunch. Så det bästa i teorin vore på så sätt att träna på förmiddagen. Men idag ser det inte alltid ut på det sättet. Vi lever annorlunda idag jämfört med hur vi ursprungligen levde. Vissa av oss har högre kortisolnivåer på eftermiddagen och känner sig därför piggare då. Om du dessutom sover dåligt och kliver upp extra tidigt för att träna kan detta bli en sådan stress för kroppen att det kanske vore bättre att flytta passet till eftermiddagen och istället sova lite längre. Om du inte är utsövd är träning på morgonen inte ett bra alternativ. 

Om du däremot känner dig utsövd kan träning före frukost ge positiva effekter då fastan som kroppen befinner sig i kan göra att du känner dig mer fokuserad. Det kan också bidra till en ökad fettförbränning att träna på fastande mage. Det är dock individuellt hur vi upplever träning under fasta.

Alltså: Träning på morgonen och före frukost kan i teorin ge bäst resultat, men; Lyssna på din kropp och hitta det tillfälle där du känner att du har bäst energi! Då kommer du att få de bästa resultaten!